Skrotning af bil

Skrotningsgodtgørelse - bedre kendt som skrotpræmie - er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret. Når du afleverer din udtjente bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. Godtgørelsen kan udbetales, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen: 

 • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret efter d. 30. juni 2000.
 • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugger.
 • Forhandlere og autoværksteder kan ved aftale med en godkendt ophugger, agere på vegne af denne og derved også være indleveringssted.
 • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.
 • Du skal som udgangspunkt være den sidst-registrerede ejer af bilen.

Brug den digitale selvbetjeningsløsning, når du vil skrotte din bil og ansøge om skrotningsgodtgørelse 

 • Du skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning.
 • Du kan også henvende dig til Knudlund Autogenbrug - som er en godkendt ophugger
 • Udgangspunktet er, at det er bilens sidst registrerede ejer, som har ret til at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen.
 • Bilen skal være afmeldt i Motorregisteret. (Vi kan afmelde den for dig GRATIS)
 • Anmodningen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse sker i den digitale selvbetjeningsløsning.
 • Skrotningsattesten bliver sendt til din e-Boks, alternativt fremsendes den med almindelig post, og skrotningsgodtgørelsen overføres til din NemKonto.
 • Hvis du ikke er bilens sidst-registrerede ejer, kan du i helt særlige tilfælde søge dispensation fra denne betingelse.

 • NB: Hvis du skal skrotte bil på vegne af en virksomhed, skal du benytte selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Tryk på linket - og du er igang

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=c84cf651-6e1b-4ab1-9508-17df4eb96413&referringPageId=720cbda8-43d0-4285-b058-2c806d4e1df1&type=DK

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til OS - 86848022 Knudlund Autogenbrug