Skrotning af bil

Vi gør alt arbejdet for dig, når du afleverer din bil til os. Du skal, som ejer af bilen, medbringe din registreringsattest, billedlegitimation, samt nøgler til bilen, så sørger vi for resten.

Vi udfylder selve skrotningsattesten, og sørger for at afmelding af nummerpladerne. Har du behov for afhentning af din bil, så klarer vi og dette.

Udover et renere miljø for vore efterkommere, er der en kontant belønning i form af en udbetalt 'præmie' fra milijøordning for biler til bilens sidste ejer, når når du sørger for korrekt aflevering af bilen.

Præmien, som p.t udgør 1500 kr. kan bl.a anvendes til betaling for ophug af bilen og bortskaffelse af det miljøfarlige indhold, men derudover er der som hovedregel et kontant overskud, som bilens ejer frit kan 'stoppe i lommen'

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Læs mere her...

Du kan også få 2200 kr. som præmie for din bil. Hvis du kommer her ned med den, udsteder vi en skrotningsattest til dig, som du selv udfylder og sender ind til miljøordningen for biler, så overfører de 2200kr til din konto.